Galaxy Holdings - The Leading Digital Holdings

Digitally Connecting Values – Shaping The Future

Dịch vụ nổi bật của Galaxy Holdings

Đồng hành thời đại số, Galaxy Holdings phát triển sản phẩm, dịch vụ và giải pháp Số hàng đầu góp phần vào sự phát triển của kinh tế Số và xã hội Việt Nam.

Big Data
Data Analytics
Financial Services
Online Travel Agency
Health Tech
Smart Customs
Telesales
Agency Networking
Digital Marketing
Protech
Edutech
AWARDS

Giải thưởng
danh giá
Galaxy Holdings

Trong suốt hành trình phát triển, bằng sự nỗ lực và đam mê của từng cá nhân, hệ sinh thái công nghệ số Galaxy Holdings vinh dự được ghi nhận bằng những giải thưởng danh giá:

Tân binh Fintech 2022: chương trình "Bay trước - Trả sau" đã đạt giải thưởng “Tân binh Fintech 2022”của Tạp chí danh tiếng The Global Economics Times Anh quốc.

Top 10 Giải Thưởng Sao Khuê 2022: sản phẩm OneTarget - nền tảng tiếp thị dự đoán được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2022.

Our Companies

GALAXY HOLDINGS, as a Digital Technology Group, believes that people will live better lives in the Digital Era because digital connections help close the gap and create values to benefit people, community and society.

Galaxy Joy

Lifestyle
Galaxy Joy là hệ thống tích điểm đổi quà cho hội viên với 3 hệ thống chính bao gồm Galaxy ID, Core Loyalty và API tập trung hoá để quản lý dữ liệu, khả năng vận hành, quy chuẩn phát triển và tận dụng tài nguyên từ Sovico.

Galaxy One

Technology
Galaxy One focuses on developing innovative technology solutions to optimize and narrow the value chain gap between high-growth economic sectors in the ecosystem of Sovico Group.

Galaxy Pay

Finance
Galaxy Pay cung cấp các giải pháp tư vấn chiến lược, phát triển các dự án chuyển đổi số các công ty thành viên Galaxy Holdings và vận hành các dự án công nghệ mới.

Galaxy FinX

Fintech
Đơn vị phát triển fintech đang xây dựng tương lai của thị trường tiền tệ và ngân hàng
Our aim to help you leverage your digital business by providing end – to – end solutions over the whole digital customer journey. At Galaxy Connect, every single customer touchpoint from Online to Tele to Offline is a chance for us to improve our customer engagement and conversion probability. Riding on the trend of utilizing top-notch technologies, we achieved the capability of big data analysis to optimize your sales efficiency, while continuously enrich and improve your data usage performance.