Galaxy Holdings

DIGITALLY CONNECTING VALUES, SHAPING THE FUTURE

In a world transformed to the Digital Age, we shape the future with products, services and connected living experiences. GALAXY HOLDINGS was born with the mission of providing technology products, services and solutions to make people’s lives better, easier, and more convenient in the 4.0 era. We are a Digital Technology Holding who pioneer in connecting the values of Digital Technology and Digital Business to create growth and prosperity for our Society and Community.

Xem Website
Galaxy Holdings

About Galaxy Holdings

In a world transformed to the Digital Age, we shape the future with products, services and connected living experiences. GALAXY HOLDINGS was born with the mission of providing technology products, services and solutions to make people’s lives better, easier, and more convenient in the 4.0 era. We are a Digital Technology Holding who pioneer in connecting the values of Digital Technology and Digital Business to create growth and prosperity for our Society and Community.

Mission

We aim to become a leading Digital Holdings transforming traditional business into Digital Business, creating Digital Unicorns, empowering all people to contribute and build a prosperous Vietnam with a global mindset.

About Galaxy Holdings

In a world transformed to the Digital Age, we shape the future with products, services and connected living experiences. GALAXY HOLDINGS was born with the mission of providing technology products, services and solutions to make people’s lives better, easier, and more convenient in the 4.0 era. We are a Digital Technology Holding who pioneer in connecting the values of Digital Technology and Digital Business to create growth and prosperity for our Society and Community.
01 What are Galaxy Holdings core values?
Human-centric Data-driven Integrity Agility Ownership

Công ty thành viên

Là một Tập đoàn Công nghệ Số, GALAXY HOLDINGS tin rằng, mọi người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn trong Kỷ nguyên Số vì những kết nối số giúp xóa bỏ khoảng cách, kiến tạo giá trị nhằm phục vụ con người, cộng đồng và xã hội.

Chúng tôi giúp bạn thúc đẩy kinh doanh số thông qua các giải pháp toàn diện xuyên suốt hành trình người dùng số. Tại Galaxy Connect, tất cả các điểm chạm người dùng từ Online – Tele – đến Offline đều là những cơ hội để chúng ta tăng tính tương tác cũng như chuyển đổi khách hàng của mình. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, chúng tôi sở hữu khả năng phân tích dữ liệu lớn để tối ưu hiệu quả bán hàng của bạn. Đồng thời liên tục làm đầy và cải thiện hiệu suất sử dụng cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp bạn.

Galaxy FinX

Fintech
Đơn vị phát triển fintech đang xây dựng tương lai của thị trường tiền tệ và ngân hàng

Galaxy Pay

Finance
Là Công ty thuộc Tập đoàn Sovico với nhiệm vụ cung cấp các giải pháp tư vấn chiến lược, phát triển các dự án chuyển đổi số các công ty thành viên và vận hành các dự án công nghệ mới.

Galaxy One

Công nghệ
Galaxy One tập trung phát triển các giải pháp công nghệ tân tiến để tối ưu hóa và thu hẹp khoảng cách chuỗi giá trị giữa các ngành kinh tế tăng trưởng cao trong hệ sinh thái gồm các công ty thành viên của tập đoàn Sovico.

Galaxy Joy

Phong Cách Sống
Hệ thống tích điểm đổi quà cho hội viên với 3 hệ thống chính: Galaxy ID, Core Loyalty và API tập trung hoá để quản lý dữ liệu, khả năng vận hành, quy chuẩn phát triển và tận dụng tài nguyên từ Sovico.