Về Galaxy Holdings

KẾT NỐI GIÁ TRỊ SỐ, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Trong một thế giới đang chuyển đổi sang Kỷ nguyên Số, chúng ta định hình tương lai bằng những sản phẩm, tiện ích và trải nghiệm sống kết nối không giới hạn. Ra đời với sứ mệnh mang sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ giúp con người có cuộc sống dễ dàng, thuận tiện và tốt đẹp hơn trong Kỷ nguyên 4.0, GALAXY HOLDINGS là Tập đoàn Công nghệ Số tiên phong kết nối các giá trị Công nghệ Số và Kinh doanh Số góp phần kiến tạo tăng trưởng, thịnh vượng cho Xã hội, Cộng đồng

 • Với các Khách hàng Doanh nghiệp và Đối tác, Chúng tôi là đối tác uy tín, tin cậy với đội ngũ chuyên gia hàng đầu giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Số cùng nền tảng công nghệ vững mạnh. Chúng tôi duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, trách nhiệm, tôn trọng cam kết để mang tới những giá trị to lớn và lợi ích win-win cho mọi khách hàng.
 • Với các Khách hàng cá nhân, Chúng tôi là Nhà phát triển Hệ sinh thái Số hàng đầu cung cấp giải pháp Số cho mọi nhu cầu cuộc sống. Khát khao cống hiến cho cộng đồng và xã hội, chúng tôi cá nhân hoá và tối ưu trải nghiệm người dùng để thiết lập chuẩn mực tương lai bằng những sản phẩm của thời đại mới.
 • Với Chính Phủ, Chúng tôi xây dựng Chiến lược Số và tư duy Số dẫn dắt mọi hoạt động nhằm hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy sự phát triển của xã hội và cộng đồng Kinh tế Số. Cùng hướng tới mục tiêu lớn kết nối các quốc gia, dân tộc qua Công nghệ Số và Kinh doanh Số.
 • Với đội ngũ nhân sự trong nội bộ, Chúng tôi đề cao, tôn trọng giá trị con người và chú trọng hoạt động đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng tôi tận tâm vì tương lai của mọi thành viên Tập đoàn, để dẫn dắt và truyền cảm hứng cho họ về giá trị Văn hoá Tập đoàn: Hành động với tính chính trực, quan tâm và gắn kết như 1 gia đình.

GALAXY HOLDINGS là một Tập đoàn Công nghệ Số thúc đẩy hoạt động kinh doanh truyền thống thành kinh doanh Số, truyền cảm hứng cho mọi người cùng đóng góp và xây dựng một Việt Nam thịnh vượng trong thế giới Số.

Tầm Nhìn

Trở thành Tập đoàn Công nghệ Số thúc đẩy hoạt động kinh doanh truyền thống thành kinh doanh Số, tạo ra các công ty Kỳ lân Số, truyền cảm hứng cho mọi người cùng đóng góp và xây dựng một Việt Nam thịnh vượng với tư duy toàn cầu.

Sứ Mệnh

 • Phát triển Hệ sinh thái Số hàng đầu
 • Mang sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn trong Kỷ nguyên Số
 • Kết nối các quốc gia, dân tộc qua Công nghệ Số và Kinh doanh Số

Giá Trị Cốt Lõi

 • Lấy con người làm trọng tâm
 • Hướng dữ liệu
 • Minh bạch
 • Linh hoạt
 • Tinh thần tự chủ